Het Heilig Avondmaal

Zes keer per jaar vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. De viering vindt plaats tijdens een kerkdienst waarin gelovigen aan tafel gaan en een stukje brood en een slokje wijn gebruiken. Het zijn verwijzingen naar het sterven van Jezus Christus. Jezus gaf zijn lichaam (gesymboliseerd door brood) en bloed (gesymboliseerd door wijn) toen Hij stierf aan het kruis. Zijn sterven was een offer voor de zonde. Jezus ruimde hiermee de blokkade op tussen mensen en God. Jezus heeft zelf het Avondmaal ingesteld om gelovigen aan zijn sterven terug te laten denken met het doel opnieuw overtuigd te raken van zijn grote liefde voor zondige mensen. We vieren het Avondmaal totdat Jezus terugkomt.

Een ieder die als belijdend lid toegelaten is tot het Heilig Avondmaal – in onze of een Avondmaal Hoflaankerkandere christelijke gemeente – is van harte uitgenodigdom het Avondmaal met ons te vieren. Door deel te nemen aan de viering van het Avondmaal belijd je te geloven dat Jezus in uw/jouw plaats voor de zonde stierf en zeg je te willen leven van deze vergeving, in een oprechte relatie met God.

De Avondmaalsvieringen in onze gemeente worden gehouden tijdens de zondagochtenddiensten. Ook vieren we het Avondmaal op Goede Vrijdag, dit is een avonddienst.

In de dienst voorafgaand aan de viering bereiden we ons erop voor en denken we na over de betekenis ervan (‘dienst van voorbereiding’). Op de zondag waarop ’s morgens het Avondmaal is gevierd, staat in de middagdienst de dank aan God centraal (‘dienst van dankzegging’).