Geloofsbelijdenis

In de kerk is er een officieel en eenmalig moment waarop iemand ‘ja’ zegt tegen God. In een kerkdienst, omringd door de gemeente, spreek je daarmee uit dat je gelooft in Jezus Christus en Hem voortaan met liefde wil volgen. Het is een belijdenis voor het leven. Ben je als kind nog niet gedoopt, dan ontvang na je ‘ja’ de doop. Doordat je je verbondenheid met Jezus Christus hebt uitgesproken, mag je ook deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Aan het ‘afleggen van geloofsbelijdenis’, zoals dit moment in de kerk wordt genoemd, gaat een periode van onderwijs (catechese) vooraf.