Dagelijks dichtbij dienen

Deze dienst is hier na te luisteren.

Op zondagmiddag 7 september 2014 is een verdiepingsdienst gehouden over het thema “Dagelijks Dichtbij Dienen (3D)”. In deze dienst ging ds. D. de Bree ons voor in het denken over de Bijbelse missie van de kerk. Als kerk delen we in de zegen van Abraham en daarmee ook in de roeping om tot zegen te zijn. We mogen zegenend leven, opdat anderen de zegen hiervan ontvangen – Recht en vrede, harmonie, vergeving, geluk en gezondheid en vooral ontdekken hoe goed het is om voor God te leven en Jezus te volgen.

Heb je de dienst gemist? Luister hem dan terug via kerkomroep. De samenvatting van de preek en de gespreksvragen vind je in de bijlage! Wil je doorpraten hoe je ‘zegenend kunt leven’, thuis, op het werk, in de buurt? Neem contact op met Ageeth.

Zegenend leven Over de bijbelse missie van de kerk

ds. Dirk de Bree, [email protected]

Kern van de preek n.a.v. Gen.12:1-3, de roeping van Abraham

Met de roeping van Abraham begint God opnieuw! Hij laat zijn schepping niet los, ondanks het kwaad wat tekeer gaat (Gen3t/m11), maar wil via Abraham, via Israel, alle volken zegenen. In Jezus Christus, Messias van Israel, is de kerk geroepen een zegen te zijn in de wereld. De kerk deel t in de zegen van Abraham (o.a. Galaten 3) en daarmee ook in de roeping om tot zegen te zijn! (o.a. 1Petr.2:9, 3:9)

God zegende zijn schepping, opdat zij vruchtbaar zou zijn, tot haar bestemming zou komen. God zegende de sabbatsrust; leven in harmonie met de Schepper, rusten van gedane arbeid.

Zegenend leven betekent het nieuwe leven in Jezus Christus leven, opdat anderen de zegen hiervan ontvangen – recht en vrede, harmonie, vergeving, geluk en gezondheid en vooral ontdekken hoe goed het is om voor God te leven en Jezus te volgen.

1. Wat betekent deze preek voor jouw denken over de missie van de kerk en van je eigen leven? Hoe zijn wij als kerk en ben je persoonlijk een zegen en hoe kun je daar in groeien?

2. Sta op en vertrek’ was wat werd gevraagd van Abraham. Of je nu geroepen wordt om als zendeling naar het buitenland te vertrekken of niet, welke aspecten van de samenleving en omgeving waarin jij leeft zou je moeten ‘achterlaten’, wanneer je in geloof en gehoorzaamheid in Abrahams voetsporen treedt?

3. Zegenend leven begint dichtbij huis. Een zegenende kerk is dan ook een kerk waarin haar leden leren om ‘dagelijks dichtbij te dienen’. Het goede zoeken voor je buren en je buurt, maar natuurlijk ook verder in je netwerk, je familie, vrienden, sport en je werk. Daarnaast zal een zegende kerk zoeken naar manieren om de stad te dienen. Hoewel het niet draait om activiteiten zijn activiteiten wel nodig om mensen met elkaar te verbinden om daarin onbevangen de zegen van het geloof in Jezus Christus te kunnen delen in woord en daad.

a. Hoe kan het denken vanuit ‘dagelijks dichtbij dienen’ jouw leven verrijken, tot (nog meer) zegen latenzijn?

b. Welke pogingen zijn er om als kerk de stad te dienen? Hoe ben je daar zelf in betrokken of kun je daar (meer) bij betrokken zijn? Hoe waardeer je de ‘zegenende activiteiten’ met en voor de stad?

“Het is cruciaal om in te zien dat Gods uitverkiezing van één man en één volk plaatsvindt binnen de wereldwijde context van Gods omgang met alle volken. (…) De uitverkiezing moet worden beschouwd als een missionair leerstuk. (…) De idee van een ‘missionaire kerk’ is dus verre van nieuw. Dit mag de laatste jaren misschien een bepaalde culturele vorm hebben gekregen als reactie op een geïnstitutionaliseerde kerk die niet langer in contact staat met haar eigen bestaansrecht. Maar nu we hebben gezien dat de kerk een gemeenschap is die is uitverkoren en geroepen vanaf Abraham om het voertuig te zijn van Gods zegen voor de volken, kan de kerk dan ooit iets anders zijn dan missionair? Dit is wie we zijn, de reden van ons bestaan. Het is zoals een vriend van mij onlangs zei: ‘Al dat gepraat over de “missionaire kerk” klinkt alsof je het hebt over een “vrouwelijke vrouw”. Als het niet missionair is, is het geen kerk.” (Christopher Wright in ‘De Bijbelse missie, Gods opdracht voor zijn kinderen,

Hfst 4, We zijn een zegen voor de volken, waarop deze preek m.n. is gebaseerd)

Om verder te lezen: Abrahams zegen vermenigvuldigt, zie o.a.

Gen. 30: 27-30 (Laban deelt in de zegen van Jacob), 39:5 (Potifar deelt in de zegen voor Jozef), 47: 7,10 (farao wordt door Jakob gezegend), Jesaja: 19: 19-25, 45: 22-23, 56: 3-8, 60, Jeremia 4: 1-2, Amos 9: 11-12, Zacharia 2: 10-11

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.