God leren kennen

Wellicht loop je met vragen rond over God en deze wereld, over Jezus en het christelijk geloof.

Zelf op zoek

Als christelijke gemeente willen we je graag helpen in je zoektocht naar God. Op internet is veel informatie te vinden. De volgende sites zouden je verder kunnen helpen:

Samen met anderen

Het kan ook zijn dat je er graag eens samen met anderen over nadenkt. Dan is er de Alphacursus. Een mooie plek om samen met andere zoekers, twijfelaars of geïnteresseerden over het christelijk geloof na te denken. Neem voor meer informatie gerust contact op met de scriba (secretaris).

Speciale meetings

Een andere mogelijkheid zijn de speciale maandelijkse ontmoetingen. Deze worden ‘Esch-meetings’ genoemd omdat ze in de wijk de Esch worden gehouden. Op een Esch-meeting ontmoet je mensen die op zoek zijn of alleen geïnteresseerd, gelovig of juist vol twijfel over het christelijk geloof. De Esch-meetings worden eens in de maand op zondagmorgen gehouden in de recreatiezaal van flatgebouw Mazesteyn (op de begane grond), Watertorenweg 5-283.

De opzet van meeting is als volgt: vanaf 10.30 uur tot 11.00 uur is er tijd voor koffie en ontmoeting en aansluitend is er van 11.00 uur tot 12.00 uur een programma rond een thema. Na afloop van het programma is het opnieuw koffietijd. Kijk voor de data in de agenda of neem contact op met scriba (secretaris).

Kerkdiensten

Vanzelfsprekend ben je ook welkom in één van de kerkdiensten. Daarover vind je meer informatie onder ‘Kerkdiensten’. Spreek na de dienst gerust iemand aan.