Welkom op de Alpha cursus!

Vraag je je af of er meer tussen hemel en aarde is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? Wil je meer te weten komen over het christelijk geloof? Dan is de Alpha cursus echt iets voor jou!

Locatie: Kringloopwinkel Nieuwe Hoop
Adres: Oudedijk 94, Rotterdam
Cursus avond: Dinsdagavond 18.00 – 21.30 uur
Start: 14 maart
Kosten: Gratis!
Meer weten? Neem een folder mee of neem contact op met Ageeth:
06-57993652 / [email protected]

Verdiepingsdienst over ‘U zult niet doodslaan’

Op zondagmiddag 22 januari is er om 17 uur de maandelijkse Verdiepingsdienst in de Hoflaankerk (Oudedijk 2). Deze keer staan we stil bij het thema ‘U zult niet doodslaan’. Voorganger is ds J.H. Reijm (Alblasserdam). Na de dienst is er de mogelijkheid om een moment door te spreken over de preek. Er is koffie, thee en een broodje. Tijdens de dienst wordt verwezen naar de reactie op de aanslag in Caïro in december jl., namelijk het hardop belijden van het geloof met een eeuwenoude geloofsbelijdenis van Nicea (uit 4e eeuw na Christus). We zullen deze belijdenis in het Nederlands ook uitspreken tijdens de dienst. Ieder van harte welkom!

Afbeelding

Kerstzangdienst: Zing mee, van Kerst!

Op 25 december is er in de Hoflaankerk (Oudedijk 2) in Kralingen van 17.00 tot 18.00 uur een kerstzangdienst. Er worden bekende kerstliederen gezongen en nieuwe liederen op bekende melodieën, begeleid door musici. Ook zijn er instrumentele bijdragen en gesproken woord. Na afloop is er koffie en kerstbrood. Ieder welkom, toegang is vrij.

Aside

Vacature Kerkelijk werker

Beschrijving
De hervormde wijkgemeente Kralingen-West is een geloofsgemeenschap in Rotterdam waarin het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Ons verlangen is dat mensen God leren kennen en Hem eren en dat gemeente hieraan dienstbaar mag zijn. Er is daarom veel missionair werk. Dit vraagt tegelijk goede pastorale begeleiding en toerusting van de gemeenteleden, waaronder veel twintigers en dertigers. De kerkenraad is op zoek naar een

Kerkelijk werker (0,4 fte)

Wie ben je?
– Je weet je het eigendom van Jezus Christus
– Je bent belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland en hebt affiniteit met de
reformatorische traditie
– Je houdt van mensen en de stad, en hebt in bijzonder affiniteit met studenten, twintigers en dertigers
– Je hebt een roeping voor mensen die Jezus nog niet kennen
– Je hebt een open houding en goed ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden
– Je bent een verbinder en goed in staat zelfstandig te werken
– Je hebt een voor deze baan relevante opleiding, met mogelijk een (aan te vragen) preekbevoegdheid

Wat bieden wij?
– Een plek om in een seculiere stad God en (jonge) mensen te dienen
– Een jaar werk, met mogelijk een verlenging
– Een aanstelling en salaris van een kerkelijk werker volgens de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland

Welke taken krijg je?
– Je bent actief in het bouwen aan en onderhouden van (pastorale) contacten met studenten, twintigers en dertigers (waaronder gezinnen)
– Je rust gemeenteleden toe (Bijbelkringwerk, Verdiepingsdiensten)
– Je organiseert missionaire activiteiten voor jonge mensen.

Informatie of reageren?
Meer informatie is te krijgen bij ds Mark van Pelt (010-2025442) of bij de scriba Huibert Verdoold (06-19900794/ [email protected]). Bij de scriba kun je ook het beleidsplan van de gemeente opvragen.

Reageren kan tot en met vrijdag 18 november 2016 door een cv met motivatie te mailen naar de scriba.

Doe mee met een Bijbelkring

De Bijbelkringen van komend seizoen gaan binnenkort weer van start! Een Bijbelkring is een groep van ongeveer 8 mensen die eens in de 2-3 weken bij elkaar komt bij de deelnemers thuis. Sommige kringen beginnen de avond met een gezamenlijke maaltijd. Tijdens de avonden is er ruimte voor samen zingen, bidden, Bijbellezen en gesprek. Dit seizoen zal het Bijbelstudieboekje ‘Geloven met Petrus’ van Jos Douma de leidraad zijn.
Het boekje kan ook gebruikt worden om het gesprek richting te geven. Elke kring heeft 2 coördinatoren, maar de leiding van een avond zelf kan gerouleerd worden onder de deelnemers. Er zijn kringen op dinsdag-, woensdag– en donderdagavond.

Voor info en aanmelding: neem contact op met Matthijs van Zwieten ([email protected]) of Stephan Kruisman ([email protected]).

Serve the City (‘dien de stad’)

Serve the City Rotterdam zet christenen en kerken in Rotterdam aan om zich in te zetten voor hun stad. Met Hemelvaart wordt er jaarlijks in verschillende wijken in Rotterdam de ‘Serve the City Hemelvaartstactie’ georganiseerd: christenen gaan in hun wijk aan de slag om door allerlei praktische en sociale projecten Gods liefde te laten zien aan de mensen in hun wijk.

De Protestantse Gemeente Kralingen en Hervormd Kralingen West hadden samen met partners in de wijk acties voorbereid:

Op donderdag 5 mei, na een gezamenlijke dienst in de Hoflaankerk, was er een wandeling georganiseerd met een groep bewoners van Verpleeghuis Pniël. Een dag later hebben we de bewoners van Havenzicht een heerlijke warme maaltijd bezorgd en met ze meegegeten. Daarna kregen we nog een rondleiding door Havenzicht. Op zaterdagmorgen is bij Albert Heijn aan de Oudedijk een zeer succesvolle actie voor de Voedselbank gevoerd. Meer dan 11 kratten lang houdbaar voedsel en wasmiddelen kunnen we onder de klanten van het Voedselbankuitgiftepunt in de Hoflaankerk en in Crooswijk verdelen.

Dank aan alle vrijwilligers en partners in de wijk die deze acties mogelijk maakten!

Welkom om Kerst mee te vieren

Met Kerst zijn er in de Hoflaankerk (hoek Hoflaan/ Oudedijk) twee kerstdiensten.

Op kerstavond (24 december) is er de kerstnachtdienst. De dienst begint om 22 uur.  We zingen kerstliederen, er is een kerstkoor en er wordt stilgestaan bij het thema van de dienst: ‘Emanuel, dichterbij kan God niet komen’. De dienst wordt geleid door ds M.C. van Pelt. Ieder is van harte welkom. Voorafgaand aan de dienst is er tussen 21.15 – 21.45 uur voor de vroegkomers chocolademelk.

Op 1e Kerstdag (25 december) begint om 10 uur de kerstdienst. Het thema van deze dienst is ‘Haastige spoed…’

We zingen bekende en nieuwe kerstliederen, begeleidt door  verschillende solisten en instrumentalisten. De dienst wordt geleid door ds M.C. Batenburg (Sint-Janskerk, Gouda)

Na de dienst is er koffie, thee en fris, met kerstbrood. Van harte welkom!