Informatieavond, nieuw betrokkenen vervalt i.v.m. corona crisis

De kennismakingsavond georganiseerd voor nieuw betrokkenen van Hervormd Kralingen – West komt te vervallen. De aanleiding is dat we door het coronavirus niet bij elkaar kunnen komen. Omdat de avond bedoeld is om elkaar beter te leren kennen is het niet geschikt om het via videobellen te doen. We hopen in het najaar alsnog een kennismakingsavond te organiseren.

Hartelijke groet namens de kerkenraad

Kerkdiensten kunnen niet meer doorgaan op de gebruikelijke manier.

Beste gemeenteleden,

Na de persconferentie van afgelopen maandag over de aanvullende maatregelen tegen de verspreiding van het Corona virus is het niet meer mogelijk de kerkdiensten op de gebruikelijke manier te blijven volhouden. Om die reden heeft de kerkenraad besloten het anders in te vullen. Zondag om 10 uur en 17 uur zijn er nog steeds de diensten, maar dan vooral gericht op het uitzenden via de kerkradio en het internet. Een klein gezelschap komt met de dominee samen om de dienst in te spreken en muziek te maken. U kunt thuis met de dienst meedoen en deze meebeleven. Voorafgaand zal daarom de liturgie op het intranet gezet worden. De dienst is te volgen via facebook waar een life video opname is te volgen. U kunt ook de website bezoeken; https://www.hervormdkralingenwest.nl/ en zo ook de video volgen.

Om alleen te luisteren blijft het mogelijk via Kerkomroep.nl of via ons intranet.

We nodigen u uit gebedspunten aan te dragen voor de komende zondag. Door te geven aan Matthijs, [email protected]

Ook voor de bijbelkringen is het niet meer mogelijk samen te komen. Maar er zijn nieuwe vormen van samenkomen mogelijk. Een kring heeft via zoom al een web meeting gehouden en op deze manier hun kringavond voort weten te zetten. De kringleden zijn enthousiast, dit is zeker een aanrader voor andere bijbelkringen!

Als kerkenraad zijn we zoekend hoe we meer kunnen doen voor de gemeente, op dit moment overwegen we een gebedsmoment te organiseren op 1 of 2 tijdstippen per week. Misschien heeft u ook goede ideeën, laat het ons dan weten!

Hartelijk groet, namens de kerkenraad

Verplaatst naar 7 mei; Informatie avond voor nieuw betrokkenen van Hervormde gemeente Kralingen West

De Kennismakingsavond georganiseerd voor nieuw betrokkenen wordt verplaatst naar 7 mei als gevolg van de maatregelen n.a.v. het Corona-virus. (eerder was deze gepland op 26 maart)

Dus 7 mei bent u van harte uitgenodigd op de kennismakingsavond om 20.00 uur in de Hoflaankerk. Deze avond wordt speciaal georganiseerd voor nieuw betrokkenen van de Hervormde wijkgemeente Kralingen West.

Komt u nog niet zo lang bij onze gemeente? Dan is deze avond voor u georganiseerd! Er zal een en ander worden verteld over onze gemeente en krijgt u de gelegenheid in gesprek te gaan met onze pastoraal werker Ad van ’t Zelfde en kerkenraadsleden.

Omdat er meer nieuwe mensen komen is er ook de gelegenheid met hen kennis te maken.

U kunt zich opgeven via mailadres [email protected] of 010-8420594

We zien er naar uit u te ontmoeten!

Hartelijke groeten namens de kerkenraad, Matthijs van Zwieten

Maatregelen naar aanleiding van de het Coronavirus

Met dit bericht informeren we u over de maatregelen die Wijkgemeente Kralingen west neemt tegen de verspreiding van het corona virus.

Het corona virus grijpt in Nederland en Europa om zich heen. De overheid neemt verschillende maatregelen en geeft ook adviezen hoe hier verstandig mee om te gaan.

Toch mogen we weten dat ook in deze tijd God voor ons zorgt, Jezus zegt ons in Lucas 12;6 en 7 het volgende “Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet één van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven”

Voor de kerkdiensten tot en met 5 april zijn de volgende maatregelen van kracht;

  • De morgen en middagdienst blijft gehandhaafd, tenzij daar later andere maatregelen vereist blijken.
  • Bij verkoudheid of hoesten, koorts of keelpijn; blijft u dan alstublieft thuis.
  • Bent u ouder dan 70 jaar, wij adviseren u voor uw veiligheid thuis te blijven.
  • De kinderoppas jonger dan 3 jaar vervalt, ook de bijbelles 3+ vervalt om het risico op besmettingen tussen kinderen onderling en volwassenen te verkleinen
  • We geven elkaar niet meer de hand, maar alleen eventueel een aanraking met de ellenboog.
  • Collectes worden aan de uitgang gehouden zodat de zakken niet worden doorgegeven.
  • We gaan niet te dicht tegen elkaar aan zitten, hou zo mogelijk een plaats er tussen.
  • Het koffie drinken na de dienst gaat niet door

Wat kunnen we juist wel doen?

Voor veel ouderen wordt dit een eenzame tijd, bezoeken worden afgezegd. Het bezoeken van kerkdienst wordt hen zoals hierboven afgeraden, en dat is nu juist hun sociale contact. Toch leven we graag met hen mee, en kunnen dat ook in de praktijk brengen. U kunt hen bellen. Velen van ons hebben het adresboekje met daarin het nummer van onze ouderen. Het gaat niet alleen om de ouderen van onze gemeente, dat kunnen natuurlijk ook uw oudere buren zijn.

Informatie avond voor nieuw betrokkenen van Hervormde gemeente Kralingen West (7 mei)

Van harte uitgenodigd op de kennismakingsavond op 7 mei om 20.00 uur in de Hoflaankerk. Deze avond wordt speciaal georganiseerd voor nieuw betrokkenen van de Hervormde wijkgemeente Kralingen West.

Komt u nog niet zo lang bij onze gemeente? Dan is deze avond voor u georganiseerd! Er zal een en ander worden verteld over onze gemeente en krijgt u de gelegenheid in gesprek te gaan met onze pastoraal werker Ad van ’t Zelfde en kerkenraadsleden.

Omdat er meer nieuwe mensen komen is er ook de gelegenheid met hen kennis te maken.

U kunt zich opgeven via mailadres [email protected] of 010-8420594

We zien er naar uit u te ontmoeten!

Hartelijke groeten namens de kerkenraad, Matthijs van Zwieten

Dankdag 6 november

Van harte uitgenodigd om op woensdag 6 november dankdag te komen vieren in de Hoflaankerk. Om 6 uur willen we met elkaar eten in de kerk. Aansluitend is er om 8 uur een kerkdienst waarin we God danken voor zijn zegeningen van het afgelopen seizoen.