Activiteiten

Bijbelgesprekskringen

Op een doordeweekse avond komen diverse groepen, één keer per twee of drie weken mensen bij elkaar voor een Bijbelstudie bij de deelnemers thuis.

Catechese; 13+, 18+ en belijdenischatechese

Iedereen die catechese (onderwijs over het geloof) wil volgen, kan hiervoor contact opnemen met dominee Van Pelt.

Maaltijden

Als gemeente eten we ook samen met elkaar en nodigen daarbij onze buren, vrienden en kennissen uit. Voor elke dienst met biddag en dankdag is er een maaltijd. Daarnaast is er een uitgebreide maaltijd en viering voor Kerst. En ook in de zomer eten we een keer met elkaar. Je bent van harte welkom!

Voor de precieze data neem contact op met Ageeth Palland.

Gebed

Elke maand komen we bij elkaar om samen te bidden voor de gemeente, voor de stad en voor de wereld. Dit doen we aansluitend bij een middagdienst.

In januari nemen we samen met andere gemeenten in Kralingen deel aan de Week van Gebed.

Alpha-cursus

Ieder jaar wordt er een Alphacursus gehouden voor mensen die zich willen verdiepen in het christelijk geloof. Neem voor meer informatie contact op met Ageeth Palland. (contact)

Bijbeluur

In samenwerking met Stichting Ontmoeting houden we op donderdagochtend Bijbeluur. Op een eenvoudige manier lezen we samen de Bijbelverhalen en brengen die in verbinding met ons eigen leven. Locatie: https://www.ontmoeting.org/locaties/thuishavenkralingen/

Ook in de Esch hebben we diverse activeiten. Kijk daarvoor bij het kopje ‘In de Esch‘.