Informatieavond, nieuw betrokkenen vervalt i.v.m. corona crisis

De kennismakingsavond georganiseerd voor nieuw betrokkenen van Hervormd Kralingen – West komt te vervallen. De aanleiding is dat we door het coronavirus niet bij elkaar kunnen komen. Omdat de avond bedoeld is om elkaar beter te leren kennen is het niet geschikt om het via videobellen te doen. We hopen in het najaar alsnog een kennismakingsavond te organiseren.

Hartelijke groet namens de kerkenraad

Kerkdiensten kunnen niet meer doorgaan op de gebruikelijke manier.

Beste gemeenteleden,

Na de persconferentie van afgelopen maandag over de aanvullende maatregelen tegen de verspreiding van het Corona virus is het niet meer mogelijk de kerkdiensten op de gebruikelijke manier te blijven volhouden. Om die reden heeft de kerkenraad besloten het anders in te vullen. Zondag om 10 uur en 17 uur zijn er nog steeds de diensten, maar dan vooral gericht op het uitzenden via de kerkradio en het internet. Een klein gezelschap komt met de dominee samen om de dienst in te spreken en muziek te maken. U kunt thuis met de dienst meedoen en deze meebeleven. Voorafgaand zal daarom de liturgie op het intranet gezet worden. De dienst is te volgen via facebook waar een life video opname is te volgen. U kunt ook de website bezoeken; https://www.hervormdkralingenwest.nl/ en zo ook de video volgen.

Om alleen te luisteren blijft het mogelijk via Kerkomroep.nl of via ons intranet.

We nodigen u uit gebedspunten aan te dragen voor de komende zondag. Door te geven aan Matthijs, [email protected]

Ook voor de bijbelkringen is het niet meer mogelijk samen te komen. Maar er zijn nieuwe vormen van samenkomen mogelijk. Een kring heeft via zoom al een web meeting gehouden en op deze manier hun kringavond voort weten te zetten. De kringleden zijn enthousiast, dit is zeker een aanrader voor andere bijbelkringen!

Als kerkenraad zijn we zoekend hoe we meer kunnen doen voor de gemeente, op dit moment overwegen we een gebedsmoment te organiseren op 1 of 2 tijdstippen per week. Misschien heeft u ook goede ideeën, laat het ons dan weten!

Hartelijk groet, namens de kerkenraad

Maatregelen naar aanleiding van de het Coronavirus

Met dit bericht informeren we u over de maatregelen die Wijkgemeente Kralingen west neemt tegen de verspreiding van het corona virus.

Het corona virus grijpt in Nederland en Europa om zich heen. De overheid neemt verschillende maatregelen en geeft ook adviezen hoe hier verstandig mee om te gaan.

Toch mogen we weten dat ook in deze tijd God voor ons zorgt, Jezus zegt ons in Lucas 12;6 en 7 het volgende “Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet één van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven”

Voor de kerkdiensten tot en met 5 april zijn de volgende maatregelen van kracht;

  • De morgen en middagdienst blijft gehandhaafd, tenzij daar later andere maatregelen vereist blijken.
  • Bij verkoudheid of hoesten, koorts of keelpijn; blijft u dan alstublieft thuis.
  • Bent u ouder dan 70 jaar, wij adviseren u voor uw veiligheid thuis te blijven.
  • De kinderoppas jonger dan 3 jaar vervalt, ook de bijbelles 3+ vervalt om het risico op besmettingen tussen kinderen onderling en volwassenen te verkleinen
  • We geven elkaar niet meer de hand, maar alleen eventueel een aanraking met de ellenboog.
  • Collectes worden aan de uitgang gehouden zodat de zakken niet worden doorgegeven.
  • We gaan niet te dicht tegen elkaar aan zitten, hou zo mogelijk een plaats er tussen.
  • Het koffie drinken na de dienst gaat niet door

Wat kunnen we juist wel doen?

Voor veel ouderen wordt dit een eenzame tijd, bezoeken worden afgezegd. Het bezoeken van kerkdienst wordt hen zoals hierboven afgeraden, en dat is nu juist hun sociale contact. Toch leven we graag met hen mee, en kunnen dat ook in de praktijk brengen. U kunt hen bellen. Velen van ons hebben het adresboekje met daarin het nummer van onze ouderen. Het gaat niet alleen om de ouderen van onze gemeente, dat kunnen natuurlijk ook uw oudere buren zijn.

Afscheidsdienst dominee Mark van Pelt

Ds. Mark van Pelt heeft het beroep van de Gemeente de Goede Herderkerk te Ridderkerk aangenomen  en zal daarom afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Kralingen-West.

De kerkdienst op 9 juni staat in het teken van dit afscheid. De dienst is 10.00 uur in de Hoflaankerk, Oudedijk 2 te Rotterdam. Deze dienst zal door Ds. Mark van Pelt zelf worden geleid en is de laatste keer dat hij als predikant van Kralingen-West voorgaat. Wij nodigen u uit om, samen met ons, God te danken voor alle zegeningen die we hebben ontvangen.

We kijken met dankbaarheid terug op de periode van ruim 12,5 jaar waarin Mark van Pelt predikant in Kralingen-West is geweest. Wij gaan Mark van Pelt, zijn vrouw Karin, en hun kinderen missen! We nemen afscheid maar blijven met hen verbonden in Christus.

Tijdens de dienst is er kinderoppas en bijbelles tot 9 jaar. Na de dienst is er gelegenheid een hand te geven en voor ontmoeting bij een kopje koffie of thee.

Afscheid Ageeth Palland

In de ochtenddienst van zondag 5 mei zal er formeel afscheid worden genomen van Ageeth als kerkelijk werker. Ieder is van harte welkom! Ook de betrokken gemeentes die ons missionaire werk financieel en met menskracht hebben bijgestaan, zijn uiteraard uitgenodigd. En natuurlijk ook de vele andere contacten die Ageeth heeft opgebouwd in de afgelopen zeven jaar. De dienst wordt gehouden in Pro Rege (Oudedijk 113) en begint om 10.00 uur.

Een nieuwe studiekring ‘En de aarde bracht voort’.

Zin om een goed theologisch boek te lezen?
Een nieuwe studiekring o.l.v. ds. Mark van Pelt.

We lezen op de nieuwe studiekring komend seizoen het net verschenen boek ‘En de aarde bracht voort’ van Gijsbert van den Brink. Over Christelijk geloof en evolutie. Een heel boeiend onderwerp! De hoofdvragen die Van den Brink aan de orde stelt zijn: Stel dat de standaard-evolutietheorie klopt. Wat betekent dat dan voor het christelijk geloof? Voor mijn geloof? En wat zijn de mogelijke gevolgen van acceptatie van de evolutietheorie voor vragen als: Hoe kijken we naar de Bijbel? Hoe zit het met lijden en dood, met Adam en Eva, met de zondeval – en hoe is de mens dan beeld van God? Sluiten bovendien toevallige mutaties de voorzienigheid van God niet uit? Van den Brink wil christenen met dit boek helpen ontdekken of en hoe orthodox geloven en evolutie kunnen samengaan.

We willen dit boek op de studiekring gaan lezen. We proberen in een open houding op het spoor te komen wat Van den Brink zegt. Tegelijk proberen we ook kritisch te bevragen wat zijn antwoorden op het gebied van hun geldigheid en implicaties te weeg brengen. Zijn de oplossingen die Van den Brink aandraagt aanvaardbaar binnen de orthodoxe theologie? En op welke manier wordt onze visie op God, mens en wereld, goed en kwaad, zonde, verlossing en eindtijd erdoor beïnvloed?

 

Ik heb er zin in dit boek met een groepje geïnteresseerden te bespreken. We lezen telkens thuis enkele hoofdstukken (ongeveer 60 pagina’s per keer). Om de beurt maakt iemand een samenvatting en enkele gesprekspunten. Daarna bevragen we samen de tekst en bespreken onze opvattingen daarover. Echt een verdiepingskring, zonder dat je het gevoel krijgt dat je vaktheoloog moet zijn om hier aan mee te doen. De kring komt telkens op maandagavond bij elkaar. Ongeveer één keer per maand. We plannen vijf studieavonden. We beginnen de kring op ma 30 oktober om 20.00 uur bij de Hoflaankerk. De tweede avond staat gepland voor ma 20 november. Graag aanmelden bij ds. Mark van Pelt [email protected] Wil je mee doen, schaf het boek dan alvast aan: ‘En de aarde bracht voort’. Gijsbert van den Brink. Boekencentrum 2017. Prijs € 22,99.

Ik heb er zin in. Doe je mee?

Ds. Mark van Pelt

Terzijde

Vacature Kerkelijk werker

Beschrijving
De hervormde wijkgemeente Kralingen-West is een geloofsgemeenschap in Rotterdam waarin het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Ons verlangen is dat mensen God leren kennen en Hem eren en dat gemeente hieraan dienstbaar mag zijn. Er is daarom veel missionair werk. Dit vraagt tegelijk goede pastorale begeleiding en toerusting van de gemeenteleden, waaronder veel twintigers en dertigers. De kerkenraad is op zoek naar een

Kerkelijk werker (0,4 fte)

Wie ben je?
– Je weet je het eigendom van Jezus Christus
– Je bent belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland en hebt affiniteit met de
reformatorische traditie
– Je houdt van mensen en de stad, en hebt in bijzonder affiniteit met studenten, twintigers en dertigers
– Je hebt een roeping voor mensen die Jezus nog niet kennen
– Je hebt een open houding en goed ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden
– Je bent een verbinder en goed in staat zelfstandig te werken
– Je hebt een voor deze baan relevante opleiding, met mogelijk een (aan te vragen) preekbevoegdheid

Wat bieden wij?
– Een plek om in een seculiere stad God en (jonge) mensen te dienen
– Een jaar werk, met mogelijk een verlenging
– Een aanstelling en salaris van een kerkelijk werker volgens de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland

Welke taken krijg je?
– Je bent actief in het bouwen aan en onderhouden van (pastorale) contacten met studenten, twintigers en dertigers (waaronder gezinnen)
– Je rust gemeenteleden toe (Bijbelkringwerk, Verdiepingsdiensten)
– Je organiseert missionaire activiteiten voor jonge mensen.

Informatie of reageren?
Meer informatie is te krijgen bij ds Mark van Pelt (010-2025442) of bij de scriba Huibert Verdoold (06-19900794/ [email protected]). Bij de scriba kun je ook het beleidsplan van de gemeente opvragen.

Reageren kan tot en met vrijdag 18 november 2016 door een cv met motivatie te mailen naar de scriba.

Verdiepingsdiensten najaar over ‘Oude Testament 2015’

In de nieuwe serie Verdiepingsdiensten van dit najaar zoomen we in op de betekenis van het Oude Testament voor ons vandaag.  We doordenken drie thema’s:

– De tempel:  Plek van God bij de mensen (4 oktober)

– De wet: Leven in de nabijheid van God en mensen (1 november)

– De priester en het offer:  Dienen van God en mensen (29 november)

De diensten zijn telkens om 17u in de Hoflaankerk en worden geleid door kand. Daan van der Kraan. Direct aansluitend aan de dienst is er gelegenheid voor een kort moment van nabespreking, met koffie en een broodje. Ieder welkom!

Alpha cursus

De Alpha-cursus biedt in een reeks avonden en 1 zaterdag een vrijblijvende kennismaking met het christelijk geloof. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: ‘Wie is Jezus?’, ‘Wat is bidden en hoe doe je dat?’ en ‘Bijbellezen: waarom en hoe?’. Elke avond begint met een maaltijd en daarna wordt er met elkaar een onderwerp besproken en uitgediept Naast een eerste kennismaking met het christelijk geloof is de cursus ook heel geschikt voor een hernieuwde kennismaking met het geloof. Om allerlei redenen kun je de kerk verlaten hebben, en toch laten vragen rond geloven je niet los…. De Alpha cursus geeft je de mogelijkheid om de ‘basics’ van het christelijke geloof opnieuw te ontdekken! Deelname aan deze cursus is gratis. Kijk voor meer informatie over de cursus ook op: www.alpha-cursus.nl Als er genoeg deelnemers zijn, gaat de Alpha cursus van start in januari 2015. Kijk daarom nu vast om je heen, wie je uit kunt nodigen of mee kunt nemen naar de Alpha cursus. Neem voor meer informatie contact op met Ageeth Palland: 06-57993652 of [email protected]