Hemelburgers en bootvluchtelingen

Hemelburgers en bootvluchtelingen

Lezen: Filippensen 3: 17-20

Rotterdammers zijn ‘groos’ op hun stad. Na 75 jaar heeft de stad weer een hart en leven we in vrede en veiligheid.  Alle reden om in mei de vrijheid te vieren en God te danken!

In de stad  Filippi zijn ze er in 62 na Chr. ‘groos’ op een Romeinse kolonie te zijn.  Het Romeinse staatsburgerschap gaf privileges. De apostel Paulus schrijft hen een brief.

Voor ons Europeanen in 2015 staat het zwart op wit: we hebben recht op leven, verbod op slavernij, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, recht op een eerlijk proces, geen straf zonder wet, etc. Ongekende vrijheid, mét ongekende welvaart.

En tegelijk: waar we deze voorrechten als  privileges gaan zien, groeit de kans op hebzucht en ik-gerichtheid. Worden we een fort Europa, waarin we zelf met onze welvaart centraal staan, en God en de ander buiten.

Dit “los van God leven” werkt de eeuwen door als een repeterende breuk  in het handelen van individuen, groepen, politici, landen,  in beleid, economie en politiek. Met  ernstige gevolgen. In ons gewone leven tot extreme uitwassen als een Armeense genocide of de beide wereldoorlogen. Ook na Pasen loopt de diepe scheur van de zonde door de werkelijkheid van dit bestaan.

Vandaag zien we het als bootvluchtelingen op de zuidkust van Europa aanspoelen, levend of gestorven.  Hebben wij meer rechten dan zij – ook door God geschapen mensen?

Paulus huilde toen hij dacht aan gelovigen die zich lieten leiden door hebzucht: ‘ze wandelen als vijanden van het kruis van Christus’ (vers 18).  Alsof het kruis niets had rechtgezet, veranderd in hun leven.

Daarom ook voor ons vandaag de woorden uit de Filippenzenbrief:   ‘Ons burgerschap is echter in de hemelen’ (vers 20a). Laat je in je denken en handelen niet door de god van de welvaart maar door de hemel leiden. Door de Heere Jezus Christus, de Zaligmaker (vers 20b) die nu in de hemel is. Hij kwam om te redden wat reddeloos verloren was (wij). Door genade ben je zalig geworden (geen rechten)!

Wie door het kruis van Jezus gered is, is hemelburger.  Denk en handel vanuit Jezus’ genade, liefde en barmhartigheid als het gaat om mede-vreemdelingen op aarde, zoals boot-vluchtelingen.

We geloven dat Jezus – bij Zijn komst – recht zal doen.  Daar zien we naar uit. Hem eren en verwachten we (vers 20b)!

Orgelconcert Pinksteren met Wouter van der Wilt

Op zaterdag 23 mei geeft Wouter van der Wilt zijn eerste concert van dit seizoen in de Hoflaankerk. Wouter speelt pinkstermuziek van Bach, Buxtehude, Böhm en Karg-Elert. Hij zal ook improviseren over een bekend pinksterlied. Mendelssohn schreef zijn meeslepende Praeludium en Fuga opus 35 eigenlijk voor piano, maar op orgel komt deze muziek ook verrassend goed tot zijn recht. Verder staat de grootse derde orgelsonate van Ritter op het programma. Het concert begint om 20:00. De verrichtingen van de speler kunnen via de beamer gevolgd worden. De entree is gratis, er is een collecte na afloop. De koffie staat voor u klaar! Van harte welkom!

Passie- en Paasconcert op 11 april door Jaap de Wit

Op D.V. zaterdag 11 april zal Jaap de Wit een orgelconcert in de Hoflaankerk geven. Met een prachtig opgebouwd programma neemt de concertgever u mee van passie naar Pasen.

Het programma bestaat voornamelijk uit Barok muziek van o.a. Back, Buxtehude, Böhm, Scheidemann en Sweelinck. Ook staat er een compositie van Jaap zelf op het programma. Jaap studeerde orgel bij Arie Keijzer en Johann Lemckert, klavecimbel bij David Collyer.

Het concert wordt gegeven om 20:00. De verrichtingen van de speler kunnen via de beamer gevolgd worden. De entree is gratis, er is een collecte na afloop. De koffie staat voor u klaar, van harte welkom!

Een nieuw begin in 2015

De nieuwjaarskaart kwam op derde kerstdag uit de lucht vallen. En het plaatje was compleet toen de volgende dag zijn naam eer aan deed – zondag. Een betoverend mooi stadsgezicht, een schitterend landschap werd zichtbaar.

Een sneeuwwitte wereld als beeld voor een nieuw begin. Wie zou niet zo 2015 willen beginnen? Dromen van een nieuw jaar zonder ballast van 2014 en de jaren er voor?

We weten dat het vaak anders ligt. Dat een nieuw begin, een tweede kans, niet vanzelf spreekt in onze samenleving. Mensen die fouten maken worden op Twitter kernachtig afgeschreven en in de media en in de volksmond zonder pardon een kopje kleiner gemaakt. Koning David had na zijn zonde met Bathseba in onze tijd echt niet langer koning kunnen blijven.

Ook in families en kerken is een tweede kans lang niet altijd onderdeel van het idioom. Mensen blijken dan harder dan ze zelf God soms verwijten.

Bij God is dat anders. Hij is de God van het nieuwe begin. Hij is warm van hart (barmhartig). Hij heeft onvolmaakte mensen volmaakt lief. Daarom stuurde Hij Jezus. Om in de modderpool te gaan staan van wat eerder onze sneeuwwitte bedoelingen waren of toch (on)bewust kwetsend of kapotmakend gedrag. Zo leefde Jezus op aarde. Wie  met Jezus in aanraking kwam, ging anders weg dan hij of zij Hem ontmoet had: geheeld, genezen, vergeven, vernieuwd. Zowel tegen de verlamde man in Bethesda (Johannes 5:14) als de door criticasters op overspel betrapte vrouw zegt Jezus (Johannes 8:11): ‘Ga heen, zondig niet meer’. Over herkansing gesproken!

Gods herstelplan gaat echter verder dan ik van mezelf kan bedenken.  Jezus noemt dit een nieuwe, geestelijke, geboorte.  Omdat het anders alsnog hopeloos  zou mislukken. Het creëren van verlossing en heelheid blijkt ons niet in het bloed te zitten. Hoe vaak beginnen wij wel niet opnieuw? Daarom stierf Jezus. Daarmee nam Hij al je zonden en mislukkingen op zich. Verzoende het in jouw plaats, ruimde het op door er kopje onder in te gaan. Hij stond echter ook op uit de dood als Overwinnaar. Wie met Jezus is gestorven én opgestaan beleeft het nieuwe begin, een transformatie met een vaste hoop die in de hemel als erfenis op je wacht.

Dit is het evangelie: ook in 2015 mag je opnieuw beginnen. Niet vanzelfsprekend, maar dankzij Jezus’ is er een nieuwe geboorte, bekering, vernieuwing en genezing. Leef met Jezus, warm van hart en gun de ander een tweede kans. Waak voor deflatie van het evangelie van de verzoening en opstanding in jouw leven en zing van de hoop en toekomst die op je wacht:

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus,  Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. (1 Petrus 1: 3 en 4)

Kerstmaaltijd 18 december

Op donderdag 18 december vieren we het Kerstfeest in de Hoflaankerk met een maaltijd en een viering. Of je nu jong bent of wat ouder, of u vaak in de kerk komt of juist niet, iedereen is van harte welkom! De zaal is om 18.00 uur open. Om 18.30 gaan we samen eten en aansluitend is de kerstviering. We zingen kerstliederen, luisteren naar een verhaal en er is een muzikale bijdrage.  De toegang is gratis, maar meldt u zich wel even van tevoren aan? Dat kan bij Ageeth ([email protected] / 06-57993652). Welkom!!

Alpha cursus

De Alpha-cursus biedt in een reeks avonden en 1 zaterdag een vrijblijvende kennismaking met het christelijk geloof. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: ‘Wie is Jezus?’, ‘Wat is bidden en hoe doe je dat?’ en ‘Bijbellezen: waarom en hoe?’. Elke avond begint met een maaltijd en daarna wordt er met elkaar een onderwerp besproken en uitgediept Naast een eerste kennismaking met het christelijk geloof is de cursus ook heel geschikt voor een hernieuwde kennismaking met het geloof. Om allerlei redenen kun je de kerk verlaten hebben, en toch laten vragen rond geloven je niet los…. De Alpha cursus geeft je de mogelijkheid om de ‘basics’ van het christelijke geloof opnieuw te ontdekken! Deelname aan deze cursus is gratis. Kijk voor meer informatie over de cursus ook op: www.alpha-cursus.nl Als er genoeg deelnemers zijn, gaat de Alpha cursus van start in januari 2015. Kijk daarom nu vast om je heen, wie je uit kunt nodigen of mee kunt nemen naar de Alpha cursus. Neem voor meer informatie contact op met Ageeth Palland: 06-57993652 of [email protected]