Zomerpelgrimage 2013 : Je ziel tot rust en stilte brengen (psalm 131)

Een christen is een pelgrim. Onderweg naar een doel: bij God zijn!

Pelgrimsliederen zijn liederen voor onderweg. Één zo’n lied is psalm 131. In de ochtenddienst van 21 juli stonden we er bij stil. Lees het lied nog eens door. Memoriseer het.

Voor de zomer ‘pauze’ periode 2013 werden naar aanleiding van dit lied een aantal bezinningspunten geformuleerd:

1) Toets je leven op hoogmoed. Psalm 131 leert dat het tussen God en jou in gaat staan. God kapt hoogmoed af! Dus kom je hoogmoed in je leven tegen, belijd het. Breng het bij het kruis van Jezus Christus. Er is vergeving (psalm 130) én herstel van vertrouwen (psalm 131:2)!

2) Oefen jezelf in nederigheid (n.a.v. psalm 131:1). Kerkvader Augustinus heeft gezegd: ‘God is al nederig en een mens is nog trots?’ Breng jezelf de woorden van Paulus in gedachten: ‘Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen?’ (1 Korinthe 4:7)

3) Oefen jezelf om je ziel tot rust te brengen (n.a.v. psalm 131:2). Hier zit een actie in. Het is echter geen trucje. Het is oefenen in vertrouwen dat God zorgt. Waar is jouw plek of moment om stil, rustig te worden? Waar alle andere communicatie geen stoorzender kan zijn, waar je wacht op het spreken van God en  verlangt om dichtbij Hem te zijn?

4) Besef dat psalm 131 één van de 150 psalmen is. Psalm 131:2 heeft iets van het paradijs: totale overgave, ervaren hoe goed het is dicht bij God te zijn. Een voorproefje van het leven dat komt, maar nu nog niet volmaakt  is. Dat maken ook de andere ‘pelgrimsliederen’ (psalmen 120 – 134) duidelijk. Liederen voor onderweg in heel verschillende omstandigheden: pijn vanwege verachting, blijdschap, vergeving, onderlinge liefde, zegen als gevolg van het dienen van God in je gezin, etc.

5) Leer daarom bidden met de psalmen. De psalmen brengen ons diep in ons eigen hart, 1000 keer sneller dan we ooit zouden gaan als we aan onszelf overgelaten worden. Religieuze/ morele mensen hebben de neiging de rauwheid en realiteit van hun eigen gevoelens de willen ontkennen, vooral de duisternis in hen… De seculiere wereld daarentegen heeft bijna een afgod gemaakt van emotionele zelfexpressie.. Maar de psalmdichters verstoppen hun gevoelens niet, maar lopen er ook niet mee te koop. De psalmdichters bidden de psalm, brengen hun gevoelens in de tegenwoordigheid van God totdat deze veranderen of zij deze begrijpen (tekst van dit vijfde punt gebaseerd op www.redeemer.com/learn/resources_by_topic/prayer/prayer_and_fasting/praying_the_psalms/)

Luisterlied: Stil, mijn ziel wees stil  http://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY

Een goede zomerpauze!

Kennismaken op woensdagavond 29 mei

Ben je op zoek naar een gemeente in de stad? Wellicht bezoek je al een tijdje de diensten en heb je vragen over de gemeente. Mogelijk wil je lid worden. Hoe dan ook, we nodigen je van harte uit voor de halfjaarlijkse kennismakingsavond op woensdag  29 mei  om 20.00 uur in één van de zalen bij de Hoflaankerk (ingang Oudedijk 2). Je wordt er wegwijs gemaakt en krijgt er volop gelegenheid je vragen te stellen.  Van harte welkom.

7 maart: Gemeenteavond gezamenlijke Bijbelstudie

Handelingen - Werken aan de WegIn de bijbelkringen wordt gebruikt gemaakt van het boekje ‘Handelingen – Werken aan de Weg’ van de hand van Ad en Lisette Verwijs. De auteurs zijn voormalig zendingswerkers voor de GZB in Rwanda, en werkten voorheen in Amsterdam. Op het moment is ds. Verwijs beroepbaar. Zij zijn dus bekend met de missionaire context van onze eigen gemeente. Op de avond zullen we dit boekje met hen bespreken. Iedereen van harte welkom!

Nadat deze avond eerder niet doorging door het weer, wordt de avond nu gehouden op 7 maart 2013, vanaf 19:30u in de Onesimuszaal, Hoflaankerk.

Foto’s van de kerstmaaltijd

De afgelopen kerstmaaltijd in de Hoflaankerk was erg geslaagd. Met zo’n 80 mannen en vrouwen hebben we genoten van een heerlijk 3-gangen diner, gezelligheid, zingen en een goede kerstoverdenking. We zijn dankbaar dat het zo goed was!

Hier zijn nog een paar foto’s van de kerstmaaltijd:

diner kerk 20-12-2012 026 diner kerk 20-12-2012 033

Kerstmaaltijd