Kerstconcert 2e kerstdag Wouter van der Wilt

Na het succes van vorig jaar komt er opnieuw een kerstconcert op tweede kerstdag in de Hoflaankerk. ’s Middags om twee uur begint organist Wouter van der Wilt met zijn programma, waarin allerlei bijzondere kerstcomposities zijn opgenomen, zoals In Dulci jubilo van Sigfrig Karg-Elert, Weihnachten van Max Reger en een aantal kerstcomposities van Johann Sebastian Bach.
De tweede helft van het concert staat in het teken van improvisatie. U kunt uw verzoek bij Wouter indienen via facebook, http://www.woutervanderwilt.nl/service-paginas/contactpagina.php, of voorafgaand aan het concert. Dus weet u nog niet wat op ‘s middags op 2e kerst gaat doen en houdt u van kerstmuziek? Dan bent u van harte welkom in de Hoflaankerk! De koffie staat voor u klaar. U kunt via de beamer de organist zien spelen.
De toegang is gratis, na afloop is er een collecte.
Datum: 26 december, 14.00, kerk open om 13.30.

Rock Solid Xtra!

Donderdag 20 februari is er filmavond! Ben je tussen 11 en 15, dan ben je van harte welkom in het lokaal van de voormalige Watertorenschool, tussen 19u en 21u!

rocksolidXtra

Kerst? Laat je verrassen door vreugde!

rembrandt_lofzang_simeon_1669_grt[1]Verrast door vreugde!

Lucas 2: 25-32

Op de dag dat JFK (president Kennedy) stierf, overleed ook C.S. Lewis (22 november 1963). Lewis was letterkundige in Oxford en christelijk apologeet. Zijn boeken zijn in veel landen uitgegeven, met als meest gelezen de kinderboeken Kronieken van Narnia. Andere boeken zijn o.a.  ‘Onversneden christendom’, ‘De afschaffing van de mens’ en ‘Brieven uit de hel’.

Lewis was overtuigd atheïst. Hij kwam tot geloof, mede door gesprekken met zijn vriend Tolkien (‘In de ban van de ring’). Over zijn leven en het proces van zijn bekering schreef hij onder de titel ‘Surprised by Joy’ (‘Verrast door vreugde’).

Verrast door vreugde! Daarmee wil Lewis zeggen: Het gaat in het leven niet om de vreugde zelf. Het verlangen naar vreugde richt zich op iets buiten jezelf!

Een waardevol inzicht met het oog op Kerst. Onze hunkering naar ervaring, vreugde of genieten wordt heel snel een doel op zich, want ‘bij Kerst hoort een kerstgevoel’. Daarom organiseren we Kerst tot in de puntjes met de hoop op een serie ‘mooie’ ervaringen, ook in de kerstdiensten (Stille nacht zingen? ja/nee). Maar vreugde valt niet te regisseren. Vandaar dat veel mensen zich ook  – of juist – met kerst leeg voelen.

De kerstwens voor dit jaar is: leef niet uit de hunkering naar ervaring (geestelijke kick), maar uit de hunkering naar God zelf. Richt je op wat buiten je is, op Hem die buiten je is. Als Simeon: rechtvaardig en godvrezend, verwachtend… (Lucas 2: 25). We kunnen van Simeon leren met het oog op Kerst 2013:

  1. Simeon eert God (Lucas 2:28). Het laatste lied in de kerstdienst is het hoogste lied, het doel van de dienst. Het adres van het  ‘Ere zij God’ ligt buiten ons. We richten ons in aanbidding tot Degene die ontzagwekkend groot en heerlijk is en Die met het oog op onze redding ons zijn enig Kind gaf. Waardig, waardig bent U Heer, wij heffen onze stem tot U, vol aanbidding, dank en eer!
  2. Simeon leefde met God, elke dag. Geleid door de Heilige Geest. Dat geeft geloof zekerheid, los van het drijfzand van gevoel. Tegelijk: wie dag aan dag met God leeft, zal verrast worden. Op Gods tijd en plaats zal zijn spreken, zijn handelen, als diepe emotie je hart raken. Dan kan het zomaar zijn dat de grote liefde van God, zichtbaar in de menswording van Jezus, je niet zozeer overweldigt op 25 december 2013 maar op 21 februari 2014. Onze God verrast zijn kinderen!
  3. Simeon zag Jezus, de beloofde Messias. Hij zag Gods handelen dat redding bracht voor hemzelf, Israël, voor de volken (Lucas 2: 30-32). Wat Simeon daadwerkelijk in handen heeft is een baby. Wat je ziet, krijgt betekenis vanuit het spreken van God. Dat is geloof. Boven de ervaring uit. Ook de komende kerstdagen spreekt God tot ons.  Daarin is het zijn verlangen om ook Jezus in jouw handen te leggen. Met het doel om het uit je mond te horen: Hij is de Redder die ik nodig heb! Hij is de bron van mijn vreugde!

Vier kerst op 25 december om 10 uur

kerst_hoflaankerkOp 1e Kerstdag vieren we de geboorte van Jezus met een dienst in de Hoflaankerk (Oudedijk 2). De dienst begint om 10 uur. In de dienst worden kerstliederen gezongen, klinkt het kerstevangelie en leveren meerdere instrumentalisten en een vocal groep van gemeenteleden een bijdrage. De dienst loopt uit op het ‘Ere zij God’. Na de dienst is er koffie en kerstbrood. Of je nu wel of niet gewend bent om een kerkdienst bij te wonen, ieder van harte welkom!

Vragen? Mail Huibert Verdoold: [email protected]         

Kerstmaaltijd: iedereen is welkom om samen Kerst te vieren!

kerstmaaltijd_2013_web

We vieren het Kerstfeest in de Hoflaankerk met een maaltijd en een viering. Of je nu jong bent of wat ouder, of u vaak in de kerk komt of juist niet, iedereen is van harte welkom!

De zaal is om 18.00 uur open. Om 18.30 uur gaan we samen eten en aansluitend is de kerstviering. We zingen kerstliederen, luisteren naar een verhaal en er is een muzikale bijdrage. De toegang is gratis, maar meldt u wel even van tevoren aan bij Ageeth ([email protected] of 06-57993652). Welkom!!

Kerstnachtviering 24 december om 22:00 uur

Poster Kerstnachtdienst 2013_web

De Kerstnachtdienst in de Hoflaankerk is een gezamenlijke dienst van de twee Kralingse wijkgemeentes. Ds Ilse Hogeweg – de nieuwe predikante van Protestants Kralingen – zal deze dienst leiden. ‘Wachten op de morgen’ is gekozen als thema van de dienst. Naast het kerstevangelie zal dan Psalm 130 gelezen worden.

In Kerstnachtdiensten klinkt altijd veel muziek. Deze Kerstnacht zal Ghislaine Voorrecht op haar harp de dienst begeleiden.
Voor menigeen in Kralingen is zij een oude bekende, omdat ze hier heeft gewoond.

Ghislaine Voorrecht ervaart haar harpmuziek als inspirerend en soms ook troostrijk. Ze wil graag in onze Kerstnachtdienst het gevoel van liefde en vrede overbrengen.

Startweekend 21 en 22 september: Inschepen!

Na een mooie zomer gaat een nieuw seizoen van activiteiten van start. De aftrap is in het z.g. startweekend. Voor mensen die lid zijn van de gemeente maar ook een ideale gelegenheid om de gemeente en gemeenteleden te leren kennen als je op zoek bent naar een gemeente. Het thema is dit jaar: Inschepen!

Het programma ziet er als volgt uit:

ark-noach-regenboog[1]Op zaterdagmiddag 21 september bezoeken de Ark van Noach in Dordrecht. Het vervoer er naar toe kan per auto of per fiets. Fietsers kunnen op de terugweg eventueel ook de Waterbus gebruiken. We vertrekken vanaf de Hoflaankerk (Oudedijk 2). De fietsgroep vertrekt om 12.45 uur, de autogroep om 13.45 uur. De entreekosten zijn in principe voor eigen rekening (kinderen t/m 3 jaar gratis; 4 t/m 12jr: € 7,50. vanaf 12 jaar:  € 12,50). Om 14.15 uur schepen we in bij de ark. Rond 17.15u vertrekken we per auto/fiets of waterbus (fiets kan gratis mee, wel OV-chipkaart) weer richting Rotterdam

Ga je mee? Graag even aanmelden bij Marieke Nagel ([email protected]) Geef ook even aan of je van plan bent om met de fiets of met de auto te gaan.

Op zondag 22 september is er een programma van 10 tot 16 uur. Om 10.00 uur begint de z.g. ‘startdienst’ in de Hoflaankerk. Aansluitend drinken we uitgebreid koffie, thee of fris met iets feestelijks erbij en is er alle tijd voor ontmoeting. Daarna zijn er enkele keuzeworkshops. Ageeth Palland vertelt over het project 3D (Dagelijks Dichtbij Dienen), Stephan Kruisman, Arnold Zonnenberg en Matthijs van Zwieten geven een toelichting op het nieuwe Bijbelkringenseizoen. Verder is er ook is een workshop/ wandeling door de Hoflaankerk die je wijzer maakt over de (geschiedenis van het) gebouw. Een hapje en drankje ontbreken vanzelfsprekend niet. Ook is er  de mogelijkheid voor een gesprek, even niets doen of het spelen van een spelletje.

Voor de lunch nemen gemeenteleden een lunchpakket mee én iets extra broodjes, saladeen fruit zodat er voor ieder genoeg is. Voel je als gast dus van harte welkom om mee te eten. Om 15 uur (tot 16 uur) sluiten we het startweekend af met een zangdienst in de Hoflaankerk. Het thema is: Inschepen!

Ieder is natuurlijk het hele startweekend van harte welkom. Je kunt natuurlijk ook alleen aan bepaalde gedeelten van het programma meedoen.

Vragen?

Heb je vragen over het startweekend: mail dan met Huibert Verdoold ([email protected])