Verplaatst naar 7 mei; Informatie avond voor nieuw betrokkenen van Hervormde gemeente Kralingen West

De Kennismakingsavond georganiseerd voor nieuw betrokkenen wordt verplaatst naar 7 mei als gevolg van de maatregelen n.a.v. het Corona-virus. (eerder was deze gepland op 26 maart)

Dus 7 mei bent u van harte uitgenodigd op de kennismakingsavond om 20.00 uur in de Hoflaankerk. Deze avond wordt speciaal georganiseerd voor nieuw betrokkenen van de Hervormde wijkgemeente Kralingen West.

Komt u nog niet zo lang bij onze gemeente? Dan is deze avond voor u georganiseerd! Er zal een en ander worden verteld over onze gemeente en krijgt u de gelegenheid in gesprek te gaan met onze pastoraal werker Ad van ’t Zelfde en kerkenraadsleden.

Omdat er meer nieuwe mensen komen is er ook de gelegenheid met hen kennis te maken.

U kunt zich opgeven via mailadres [email protected] of 010-8420594

We zien er naar uit u te ontmoeten!

Hartelijke groeten namens de kerkenraad, Matthijs van Zwieten