Maatregelen naar aanleiding van de het Coronavirus

Met dit bericht informeren we u over de maatregelen die Wijkgemeente Kralingen west neemt tegen de verspreiding van het corona virus.

Het corona virus grijpt in Nederland en Europa om zich heen. De overheid neemt verschillende maatregelen en geeft ook adviezen hoe hier verstandig mee om te gaan.

Toch mogen we weten dat ook in deze tijd God voor ons zorgt, Jezus zegt ons in Lucas 12;6 en 7 het volgende “Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet één van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven”

Voor de kerkdiensten tot en met 5 april zijn de volgende maatregelen van kracht;

  • De morgen en middagdienst blijft gehandhaafd, tenzij daar later andere maatregelen vereist blijken.
  • Bij verkoudheid of hoesten, koorts of keelpijn; blijft u dan alstublieft thuis.
  • Bent u ouder dan 70 jaar, wij adviseren u voor uw veiligheid thuis te blijven.
  • De kinderoppas jonger dan 3 jaar vervalt, ook de bijbelles 3+ vervalt om het risico op besmettingen tussen kinderen onderling en volwassenen te verkleinen
  • We geven elkaar niet meer de hand, maar alleen eventueel een aanraking met de ellenboog.
  • Collectes worden aan de uitgang gehouden zodat de zakken niet worden doorgegeven.
  • We gaan niet te dicht tegen elkaar aan zitten, hou zo mogelijk een plaats er tussen.
  • Het koffie drinken na de dienst gaat niet door

Wat kunnen we juist wel doen?

Voor veel ouderen wordt dit een eenzame tijd, bezoeken worden afgezegd. Het bezoeken van kerkdienst wordt hen zoals hierboven afgeraden, en dat is nu juist hun sociale contact. Toch leven we graag met hen mee, en kunnen dat ook in de praktijk brengen. U kunt hen bellen. Velen van ons hebben het adresboekje met daarin het nummer van onze ouderen. Het gaat niet alleen om de ouderen van onze gemeente, dat kunnen natuurlijk ook uw oudere buren zijn.