Activiteiten komende periode

Omdat de KK januari en februari samengevoegd zijn, wil ik u informeren over een aantal activiteiten die niet in de KK hebben gestaan.

  • 20 februari, gezamenlijke bijbelkringavond
  • 27 februari, Seniorenmiddag
  • 6 maart, gemeente avond toekomst kerkgebouwen
  • 13 maart, Biddag. kerkdienst om 20.00u voorafgaand een maaltijd, welkom v.a. 18.00uur in de Hoflaankerk
  • 18 maart Informatie avond, nieuw betrokkenen hervormde gemeente Kralingen West

20 februari – Gezamenlijke Bijbelkringavond

Op woensdagavond 20 februari om 20 uur zal er een gezamenlijke Bijbelkringavond plaatsvinden. Net als bij de start van het seizoen willen we ook halverwege het seizoen als gemeente bij elkaar komen. Ook leden die niet op een Bijbelkring zitten zijn van harte welkom! Het zwaartepunt van de avond zal namelijk niet liggen bij het uitwisselen van ervaringen, maar bij het leren en oefenen met handvatten en werkvormen voor de Bijbelstudie.
Daan van den Born (e-mail: [email protected] )

23 februari, Senioren middag

Deze middag wordt gehouden in de consistorie van de Hoflaankerk, begint om 14.30 uur. De middag wordt georganiseerd door Kralingen Oost, maar zoals gebruikelijk zijn wij als Kralingen West ook van harte welkom, opgeven bij Matthijs van Zwieten (tel: 010-8420594)

6 maart, gemeente avond: Keuze toekomst gebouwen

Het is alweer even geleden dat er een gemeente-avond was in Pro Rege, waarin we met elkaar de opdracht hebben doorgesproken voor een onderzoek door de Stichting Kerkelijk Waardebeheer naar de verschillende opties voor het gebruik van onze kerkgebouwen.Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het advies van de heren van Kerkelijk Waardebeheer. In de afgelopen tijd hebben zij informatie van de kerkrentmeesters ingewonnen, maar ook stukken van het kadaster en over bestemming bij de gemeente opgevraagd. Ze zijn langs geweest om de gebouwen nog eens zelf te zien. En nu is het bijna zover dat het advies er ligt. Ze zullen dit zelf aan de gemeente gaan presenteren op 6 maart 20.00 uur in de Hoflaankerk. We hopen dat we ongeveer een week van tevoren aan ieder die daar belangstelling voor heeft het rapport met het advies kunnen geven. Op de avond van 6 maart willen we graag uw reactie en commentaar horen. Daarna zal het fusiecollege een advies opstellen en dat aan de kerkenraden voorleggen. Na besluitvorming over de gebouwen, kunnen we werkelijk de fusie in gang zetten. Zo hadden we dat met elkaar afgesproken. Noteer de datum van 6 maart. Wilt u graag het rapport vooraf ontvangen? vraag het dan aan Bert van Dorp of Adri Mourik

Bert van Dorp, Cees Jacobse, Adri Mourik, Cees Steendam, Koos van der Steenhoven en Henny de Vos-Koerselman

18 maart Informatie avond: nieuw betrokkenen hervormde gemeente Kralingen West

Van harte uitgenodigd op de kennismakingsavond op 18 maart om 20.00 uur in de Hoflaankerk. Deze avond wordt speciaal georganiseerd voor nieuw betrokkenen van de Hervormde wijkgemeente Kralingen West.

Komt u nog niet zo lang bij onze gemeente? Dan is deze avond voor u georganiseerd! Er zal een en ander worden verteld over onze gemeente en krijgt u de gelegenheid in gesprek te gaan met onze dominee Mark van Pelt, en een aantal leden van de Kerkenraad.

Omdat er meer nieuwe mensen komen is er ook de gelegenheid met hen kennis te maken.

We zien er naar uit u te ontmoeten,  Hartelijke groeten namens de kerkenraad, Matthijs van Zwieten