Vanaf 1 juli zijn alle diensten weer in de kerk bij te wonen!

De diensten om 17.00 uur (Hoflaankerk) zijn vrij toegankelijk 

Voor de diensten om 10.00 uur: meld je hier aan

 • Vanaf 1 juli zijn de middagdiensten in de Hoflaankerk vrij toegankelijk. Reserveren is niet meer nodig. Iedereen is welkom! En nodig gerust iemand uit om mee te komen!
 • In alle ochtenddiensten – zowel Hoflaankerk als Pro Rege – is het  mogelijk de dienst in het kerkgebouw bij te wonen. Wel  blijft reservering voorlopig nog nodig. Dit kan hier.
 • In de diensten:
  • Bij binnenkomst is het mogelijk de handen te reinigen. Maak hier gebruik van.
  • Wat betreft zingen: Dit is helaas nog niet mogelijk omdat dit een bron van besmetting zou kunnen zijn. Het orgel speelt de liederen wel. Een of enkele personen zingen de liederen, u kunt de liederen mee neuriën.
  • Jongste kinderen: We bekijken op dit moment de mogelijkheden voor kinderoppas (en een aangepaste Bijbelles). Grotere kinderen zijn natuurlijk hartelijk welkom in de dienst
  • Collecteren: Het is weer mogelijk op fysiek bij te dragen aan de goede doelen. Er hangen collectezakjes bij de uitgang.
  • Liturgie: Er is een ‘programma’ van de dienst op papier beschikbaar. Mensen met toegang tot intranet wordt gevraagd zelf deze liturgie mee te nemen.
 • Bij het bezoek aan de eredienst gaan we uit van ieders persoonlijke verantwoordelijkheid en afweging.  Blijf bij klachten van u/jezelf of huisgenoten thuis. Raadpleeg ook de voorschriften van het RIVM
 • Als kerkenraad monitoren we de ontwikkelingen en stellen zo nodig bij. Raadpleeg dus regelmatig de website (of het intranet)

We zien uit naar gezegende diensten, in de kerk en thuis!

Namens de kerkenraad, Huibert Verdoold

Vragen? Mail naar [email protected] of bel/app naar 06-199 00 794