Vanaf 19 juli zijn alle diensten weer vrij toegankelijk! Welkom!

(Zie info onder video)

Vanaf 1 juli zijn de mogelijkheden rond kerkdiensten verruimd. Nog steeds ‘niet-normaal’, maar we zijn dankbaar voor wat kan. Voor onze kerkdiensten betekent dit deze zomer:

1) Vanaf 19 juli zijn gedurende de zomer alle diensten in zowel Hoflaankerk als Pro Rege vrij toegankelijk. Reserveren is niet meer nodig. Wees welkom en nodig voor de diensten in de Hoflaankerk gerust iemand uit om mee te komen!

2) Alle kerkdiensten blijven uitgezonden worden met beeld en geluid via www.hervormdkralingenwest.nl en www.kerkomroep.nl. Iedereen kan dus live elke kerkdienst zien of meeluisteren. Een dienst gemist? Terugkijken kan via Facebook: https://www.facebook.com/ HervormdKralingenWest/ (voor gemeenteleden ook op het intranet).

3) In de diensten:

– Bij binnenkomst is het mogelijk de handen te reinigen. Maak hier gebruik van.

– Wat betreft zingen: We zingen in zowel de tweewekelijkse morgen- als in de wekelijkse middagdiensten van onze wijkgemeente in de Hoflaankerk (wel met gepast volume). In de tweewekelijkse ochtenddiensten in gebouw Pro Rege zingen we niet, wel is er een voorzanger(es) en kunt u de liederen neuriën.

– Kinderen: In afstemming met ouders willen we vanaf 12 juli in de ochtenddiensten in de Hoflaankerk weer kinderoppas en kinderprogramma aanbieden.

– Collecten: Het is weer mogelijk om in de dienst bij te dragen aan de goede doelen. Dit kan in de collectezuilen bij de uitgang. Ook de digitale mogelijkheid (in de dienst of thuis achteraf) blijft bestaan.

– Liturgie: Voor gasten is een liturgie beschikbaar. Mensen met toegang tot intranet van Hervormd Kralingen-West wordt gevraagd zelf de liturgie mee te nemen.

4) Bij het bezoek aan de eredienst gaan we uit van ieders persoonlijke verantwoordelijkheid en afweging. Blijf bij klachten thuis. Raadpleeg ook de

voorschriften van het RIVM.

Als kerkenraad monitoren we de ontwikkelingen en stellen zo nodig bij. Raadpleeg dus regelmatig

intranet of hervormdkralingenwest.nl

Goede diensten!