Live kerkdienst 10.00 uur

Klik hier voor de weekbrief, of kijk onder het kopje ‘Weekbrieven’.

1e rondgang (rode zakje): Diaconie (zie weekbrief) – Collecte Missionair Werk (Protestantse Kerk) Veel gemeenten zijn op zoek naar manieren om van betekenis te zijn voor de inwoners van hun dorp of stad. Creatief zoeken ze naar de verbinding met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom is. Of met een moestuin voor de hele buurt of een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen maken. Allemaal laagdrempelige, open en toegankelijke activiteiten. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land, om als kerk zichtbaar te zijn in de buurt en aan mensen te laten zien dat het evangelie goed nieuws is voor iedereen (zie achterzijde van de weekbrief voor meer informatie).

2e rondgang (zwarte zakje): Kerkrentmeesters

U kunt digitaal uw gift overmaken via deze link: https://tikkie.me/pay/1ku237caui058sg04vf8