Rock Solid Xtra!

Donderdag 20 februari is er filmavond! Ben je tussen 11 en 15, dan ben je van harte welkom in het lokaal van de voormalige Watertorenschool, tussen 19u en 21u!

rocksolidXtra

Kom kennismaken op woensdagavond 5 februari!

Wil je graag meer weten over de achtergronden van onze stadsgemeente Kralingen West? Ben je er al klaar voor om lid te worden? Of wil je graag over specifieke onderdelen een vraag stellen? Kom dan naar de  halfjaarlijkse kennismakingsavond op 5 februari  om 20.00 uur in één van de zalen bij de Hoflaankerk. Je wordt er wegwijs gemaakt en krijgt er volop gelegenheid je vragen te stellen. Van harte welkom. Graag even aanmelden bij Pieter-Jan Boot (06-36134634/ pieterjanboot@gmail.com.

Alpha cursus

Op vrijdag 7 februari start er in de Hoflaankerk weer een Alphacursus! De Alpha-cursus biedt in een reeks avonden en 1 hele dag een vrijblijvende kennismaking met het christelijk geloof. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: ‘Wie is Jezus?’, ‘Wat is bidden en hoe doe je dat?’ en ‘Bijbellezen: waarom en hoe?’. Elke avond begint met een maaltijd en daarna wordt er met elkaar een onderwerp besproken en uitgediept. Deelnemers gaan vervolgens in kleine groepjes uiteen om verder te praten.

Naast een eerste kennismaking met het christelijk geloof is de cursus ook heel geschikt voor een hernieuwde kennismaking met het geloof. Om allerlei redenen kun je de kerk verlaten hebben, en toch laten vragen rond geloven je niet los….  De Alpha cursus geeft de mogelijkheid om de ‘basics’ van het christelijke geloof opnieuw te ontdekken!

De eerste avond is geheel vrijblijvend, daarna kunnen de cursisten beslissen of ze door willen gaan of niet. De cursus wordt gegeven in een ongedwongen en open sfeer. Deelname aan deze cursus is gratis!

Kijk voor meer informatie over de cursus ook op: www.alpha-cursus.nl 

Voor meer informatie en aanmelden, neem contact op met Ageeth Palland: 06-57993652 of ageethpalland@gmail.com

Iconen

 

Pax et Bonum voor Rotterdam in 2014!

Als alle goede woorden en voornemens van Rotterdammers omgezet zouden worden omgezet in daden, wordt 2014 een goed jaar voor de stad. Stel je voor: verkiezingen met respect voor elkaar, succesvolle Buurt Bestuurt-projecten, afname van eenzaamheid onder ouderen, jongeren die het lukt hun studie af te maken en vervolgens ook een baan vinden, minder klanten voor de Voedselbank, ….. (door jezelf in te vullen).

Het is als christen net te makkelijk om te zeggen dat tussen onze woorden en daden de kloof van de weerbarstigheid van onze wil en mogelijkheden gaapt. Dat we het wel goed bedoelen, maar…  Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan Franciscus van Assisi (1182 – 1226). Zijn lijfspreuk ‘Pax et Bonum’ (‘Vrede en alle goeds’) bestond uit meer dan alleen drie woorden. Wie zijn biografie leest, komt onder de indruk hoe hij metterdaad toegewijd is aan armen, zieken,  mensen aan de rand van de samenleving.  Hoe hij diep respect heeft voor Gods schepping en geen kruistocht loopt, zoals zijn tijdgenoten, maar letterlijk het pad van de vrede bewandelt.

Zijn geheim? Kortgezegd: het symbool waarmee hij zijn brieven ondertekende,  het Tau-teken.

Het TAU-teken

Tau-teken

 Het Tau-teken komt uit Ezechiël 9. Daar gebiedt de HEERE aan een in linnen geklede man midden door de stad Jeruzalem te trekken en het Tau-teken op voorhoofden te plaatsen van hen ‘die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden’.  De man gaat en plaatst kriskras het Tau-teken, tekent een kruis zogezegd. Wie het Tau-teken draagt, wordt gered.

Wie dieper in de profetie van Ezechiël 9 duikt, schrikt van het oordeel dat daar door God wordt uitgesproken over de bewoners van de stad Jeruzalem zonder Tau-teken. Ezechiël is er ondersteboven van (vers 8).  De minimale les hiervan is: weet dat God niet soft is, Hij doet recht, aan zijn Naam en aan mensen.

Een Man die op voorhoofden het Tau-teken plaatst. Wie is Hij?   In gedachten flitst het beeld naar Jeruzalem zes eeuwen later.  Daar roept Iemand vanaf het kruis: ‘Het is volbracht’ en vervolgens wordt Hij in linnen gewikkeld en begraven (Lucas 23:53).

Franciscus’ daden zijn ingegeven door zijn verbondenheid met de gekruisigde Christus! Dat is zijn geheim. Als stadsgemeente Kralingen-West belijden we: ‘Het kruis is relevant en cruciaal, ook in 2014’. Met dat te geloven komt heel wat los, in beweging,  namelijk het verlangen om met het Tau-teken als zegen  door Rotterdam te trekken en het mee te geven aan wie lijdt, wie de maatschappelijke boot heeft gemist, wie Hem mist, in daad en woord. Gelovend in de kracht van de gekruisigde die ook de Levende is. Als je in zijn kracht gaat, dan is het  voor 2014 niet te veel gezegd:  ‘Pax et Bonum’!

Overdenking n.a.v. Ezechiël 9. Kernwoorden: ‘….Trek midden door de stad … en zet een merkteken op de voorhoofden’ (Ezechiël 9:4)

Afbeelding

Diensten rond Oud en Nieuw

Het jaar afsluiten en beginnen met God?

Oudejaarsavond 31 december is de laatste kerkdienst van 2013. Een dienst om terug te blikken, God te danken en een blik op de toekomst te richten. De dienst begint om 19.30u in de Hoflaankerk.

Op 1 januari is er om 10u is er opnieuw een samenkomst in de Hoflaankerk. Om te belijden: Dit is Uw jaar’ en met een gebed dat we zonder God het jaar niet in kunnen en willen. Na de dienst is er gelegenheid elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen, met koffie, thee en fris.

Een gezegend 2014 gewenst!

 

.

 

Kerst? Laat je verrassen door vreugde!

rembrandt_lofzang_simeon_1669_grt[1]Verrast door vreugde!

Lucas 2: 25-32

Op de dag dat JFK (president Kennedy) stierf, overleed ook C.S. Lewis (22 november 1963). Lewis was letterkundige in Oxford en christelijk apologeet. Zijn boeken zijn in veel landen uitgegeven, met als meest gelezen de kinderboeken Kronieken van Narnia. Andere boeken zijn o.a.  ‘Onversneden christendom’, ‘De afschaffing van de mens’ en ‘Brieven uit de hel’.

Lewis was overtuigd atheïst. Hij kwam tot geloof, mede door gesprekken met zijn vriend Tolkien (‘In de ban van de ring’). Over zijn leven en het proces van zijn bekering schreef hij onder de titel ‘Surprised by Joy’ (‘Verrast door vreugde’).

Verrast door vreugde! Daarmee wil Lewis zeggen: Het gaat in het leven niet om de vreugde zelf. Het verlangen naar vreugde richt zich op iets buiten jezelf!

Een waardevol inzicht met het oog op Kerst. Onze hunkering naar ervaring, vreugde of genieten wordt heel snel een doel op zich, want ‘bij Kerst hoort een kerstgevoel’. Daarom organiseren we Kerst tot in de puntjes met de hoop op een serie ‘mooie’ ervaringen, ook in de kerstdiensten (Stille nacht zingen? ja/nee). Maar vreugde valt niet te regisseren. Vandaar dat veel mensen zich ook  – of juist – met kerst leeg voelen.

De kerstwens voor dit jaar is: leef niet uit de hunkering naar ervaring (geestelijke kick), maar uit de hunkering naar God zelf. Richt je op wat buiten je is, op Hem die buiten je is. Als Simeon: rechtvaardig en godvrezend, verwachtend… (Lucas 2: 25). We kunnen van Simeon leren met het oog op Kerst 2013:

  1. Simeon eert God (Lucas 2:28). Het laatste lied in de kerstdienst is het hoogste lied, het doel van de dienst. Het adres van het  ‘Ere zij God’ ligt buiten ons. We richten ons in aanbidding tot Degene die ontzagwekkend groot en heerlijk is en Die met het oog op onze redding ons zijn enig Kind gaf. Waardig, waardig bent U Heer, wij heffen onze stem tot U, vol aanbidding, dank en eer!
  2. Simeon leefde met God, elke dag. Geleid door de Heilige Geest. Dat geeft geloof zekerheid, los van het drijfzand van gevoel. Tegelijk: wie dag aan dag met God leeft, zal verrast worden. Op Gods tijd en plaats zal zijn spreken, zijn handelen, als diepe emotie je hart raken. Dan kan het zomaar zijn dat de grote liefde van God, zichtbaar in de menswording van Jezus, je niet zozeer overweldigt op 25 december 2013 maar op 21 februari 2014. Onze God verrast zijn kinderen!
  3. Simeon zag Jezus, de beloofde Messias. Hij zag Gods handelen dat redding bracht voor hemzelf, Israël, voor de volken (Lucas 2: 30-32). Wat Simeon daadwerkelijk in handen heeft is een baby. Wat je ziet, krijgt betekenis vanuit het spreken van God. Dat is geloof. Boven de ervaring uit. Ook de komende kerstdagen spreekt God tot ons.  Daarin is het zijn verlangen om ook Jezus in jouw handen te leggen. Met het doel om het uit je mond te horen: Hij is de Redder die ik nodig heb! Hij is de bron van mijn vreugde!

Vier kerst op 25 december om 10 uur

kerst_hoflaankerkOp 1e Kerstdag vieren we de geboorte van Jezus met een dienst in de Hoflaankerk (Oudedijk 2). De dienst begint om 10 uur. In de dienst worden kerstliederen gezongen, klinkt het kerstevangelie en leveren meerdere instrumentalisten en een vocal groep van gemeenteleden een bijdrage. De dienst loopt uit op het ‘Ere zij God’. Na de dienst is er koffie en kerstbrood. Of je nu wel of niet gewend bent om een kerkdienst bij te wonen, ieder van harte welkom!

Vragen? Mail Huibert Verdoold: ha.verdoold@solcon.nl         

Kerstmaaltijd: iedereen is welkom om samen Kerst te vieren!

kerstmaaltijd_2013_web

We vieren het Kerstfeest in de Hoflaankerk met een maaltijd en een viering. Of je nu jong bent of wat ouder, of u vaak in de kerk komt of juist niet, iedereen is van harte welkom!

De zaal is om 18.00 uur open. Om 18.30 uur gaan we samen eten en aansluitend is de kerstviering. We zingen kerstliederen, luisteren naar een verhaal en er is een muzikale bijdrage. De toegang is gratis, maar meldt u wel even van tevoren aan bij Ageeth (ageethpalland@gmail.com of 06-57993652). Welkom!!