Doe mee met een Bijbelkring

De Bijbelkringen van komend seizoen gaan binnenkort weer van start! Een Bijbelkring is een groep van ongeveer 8 mensen die eens in de 2-3 weken bij elkaar komt bij de deelnemers thuis. Sommige kringen beginnen de avond met een gezamenlijke maaltijd. Tijdens de avonden is er ruimte voor samen zingen, bidden, Bijbellezen en gesprek. Dit seizoen zal het Bijbelstudieboekje ‘Geloven met Petrus’ van Jos Douma de leidraad zijn.
Het boekje kan ook gebruikt worden om het gesprek richting te geven. Elke kring heeft 2 coördinatoren, maar de leiding van een avond zelf kan gerouleerd worden onder de deelnemers. Er zijn kringen op dinsdag-, woensdag– en donderdagavond.

Voor info en aanmelding: neem contact op met Matthijs van Zwieten (matthijsvanzwieten@hotmail.com) of Stephan Kruisman (skruisman@gmail.com).

Serve the City (‘dien de stad’)

Serve the City Rotterdam zet christenen en kerken in Rotterdam aan om zich in te zetten voor hun stad. Met Hemelvaart wordt er jaarlijks in verschillende wijken in Rotterdam de ‘Serve the City Hemelvaartstactie’ georganiseerd: christenen gaan in hun wijk aan de slag om door allerlei praktische en sociale projecten Gods liefde te laten zien aan de mensen in hun wijk.

De Protestantse Gemeente Kralingen en Hervormd Kralingen West hadden samen met partners in de wijk acties voorbereid:

Op donderdag 5 mei, na een gezamenlijke dienst in de Hoflaankerk, was er een wandeling georganiseerd met een groep bewoners van Verpleeghuis Pniël. Een dag later hebben we de bewoners van Havenzicht een heerlijke warme maaltijd bezorgd en met ze meegegeten. Daarna kregen we nog een rondleiding door Havenzicht. Op zaterdagmorgen is bij Albert Heijn aan de Oudedijk een zeer succesvolle actie voor de Voedselbank gevoerd. Meer dan 11 kratten lang houdbaar voedsel en wasmiddelen kunnen we onder de klanten van het Voedselbankuitgiftepunt in de Hoflaankerk en in Crooswijk verdelen.

Dank aan alle vrijwilligers en partners in de wijk die deze acties mogelijk maakten!

Welkom om Kerst mee te vieren

Met Kerst zijn er in de Hoflaankerk (hoek Hoflaan/ Oudedijk) twee kerstdiensten.

Op kerstavond (24 december) is er de kerstnachtdienst. De dienst begint om 22 uur.  We zingen kerstliederen, er is een kerstkoor en er wordt stilgestaan bij het thema van de dienst: ‘Emanuel, dichterbij kan God niet komen’. De dienst wordt geleid door ds M.C. van Pelt. Ieder is van harte welkom. Voorafgaand aan de dienst is er tussen 21.15 – 21.45 uur voor de vroegkomers chocolademelk.

Op 1e Kerstdag (25 december) begint om 10 uur de kerstdienst. Het thema van deze dienst is ‘Haastige spoed…’

We zingen bekende en nieuwe kerstliederen, begeleidt door  verschillende solisten en instrumentalisten. De dienst wordt geleid door ds M.C. Batenburg (Sint-Janskerk, Gouda)

Na de dienst is er koffie, thee en fris, met kerstbrood. Van harte welkom!

Barok in de Hoflaan op zaterdag 10 oktober

Een muzikale reis onder andere Duitsland, Frankrijk, en Belgie

Op zaterdag 10 oktober om 20.00uur  geeft Wouter van der Wilt een concert op het van Vulpen orgel in de Hoflaankerk. Het programma bestaat uit werken uit de 17e en 18e eeuw. U hoort onder andere een Franse Suite van Clérambault, een Toccata van Muffat waarin stijlen uit allerlei verschillende landen zijn vertegenwoordigd, een Fantasia van van den Kerckhoven en uiteraard is er plaats in het programma voor Johann Sebastian Bach met een monumentaal Preludium en Fuga en verschillende koraalvoorspelen.

Verdiepingsdiensten najaar over ‘Oude Testament 2015’

In de nieuwe serie Verdiepingsdiensten van dit najaar zoomen we in op de betekenis van het Oude Testament voor ons vandaag.  We doordenken drie thema’s:

– De tempel:  Plek van God bij de mensen (4 oktober)

– De wet: Leven in de nabijheid van God en mensen (1 november)

– De priester en het offer:  Dienen van God en mensen (29 november)

De diensten zijn telkens om 17u in de Hoflaankerk en worden geleid door kand. Daan van der Kraan. Direct aansluitend aan de dienst is er gelegenheid voor een kort moment van nabespreking, met koffie en een broodje. Ieder welkom!

Concert Psalm Project Africa op 11 juli in de Hoflaankerk

Het zingen van psalmen is niet overal op de wereld een gewoonte voor christenen. Namens de Amersfoortse Sint Joriskerk zijn Inge en Nico van den Berge sinds 2005 als zendelingen uitgezonden naar Uganda. Ze kwamen erachter dat Afrikaanse christenen nauwelijks psalmen zingen en dat vonden ze jammer.

Inge: “Psalmen staan boordevol goede theologie en hebben een rijke inhoud. Elke emotie waar je als christen tijdens het leven mee te maken krijgt, wordt bezongen in de psalmen. Soms ben je blij, soms verdrietig, soms ben je teleurgesteld in God, soms kun je met Hem over muren springen. Het leven van christenen gaat niet altijd over rozen en dus moet er in de kerk ook meer gezongen worden dan alleen halleluja, amen.”

De belangrijkste reden dat psalmen in Afrika nauwelijks een rol spelen in het leven van christenen, is dat die liederen alleen beschikbaar zijn op oude westerse melodieën. En met die statische ritmes heeft een beweeglijke Afrikaan niet veel op. Het zegt hem niets, omdat het niet aansluit bij zijn muzikale moedertaal.

Daarom zoekt het Psalm Project Africa naar traditionele Afrikaanse melodieën en ritmes voor psalmen. Dat is muziek die wel uit het hart van Afrika komt. In Nederland is steeds meer belangstelling voor de poging om in Afrika de boodschap uit te dragen dat psalmen thuishoren in de gemeentelijke samenzang.

De (Afrikaanse) makers komen begin juli naar Nederland om te vertellen over dit mooie project. En om te zingen natuurlijk! Op zaterdag 11 juli om 20.00 uur geven zij een concert in de Hoflaankerk (Oudedijk 2) in Rotterdam. De toegang is gratis!

De CD’s Sing Psalms en Sing Psalms 2 zijn te koop tijdens het concert en kosten 12,50 euro per stuk. Met de opbrengst wordt het project gefinancierd. Van harte welkom!

Hemelburgers en bootvluchtelingen

Hemelburgers en bootvluchtelingen

Lezen: Filippensen 3: 17-20

Rotterdammers zijn ‘groos’ op hun stad. Na 75 jaar heeft de stad weer een hart en leven we in vrede en veiligheid.  Alle reden om in mei de vrijheid te vieren en God te danken!

In de stad  Filippi zijn ze er in 62 na Chr. ‘groos’ op een Romeinse kolonie te zijn.  Het Romeinse staatsburgerschap gaf privileges. De apostel Paulus schrijft hen een brief.

Voor ons Europeanen in 2015 staat het zwart op wit: we hebben recht op leven, verbod op slavernij, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, recht op een eerlijk proces, geen straf zonder wet, etc. Ongekende vrijheid, mét ongekende welvaart.

En tegelijk: waar we deze voorrechten als  privileges gaan zien, groeit de kans op hebzucht en ik-gerichtheid. Worden we een fort Europa, waarin we zelf met onze welvaart centraal staan, en God en de ander buiten.

Dit “los van God leven” werkt de eeuwen door als een repeterende breuk  in het handelen van individuen, groepen, politici, landen,  in beleid, economie en politiek. Met  ernstige gevolgen. In ons gewone leven tot extreme uitwassen als een Armeense genocide of de beide wereldoorlogen. Ook na Pasen loopt de diepe scheur van de zonde door de werkelijkheid van dit bestaan.

Vandaag zien we het als bootvluchtelingen op de zuidkust van Europa aanspoelen, levend of gestorven.  Hebben wij meer rechten dan zij – ook door God geschapen mensen?

Paulus huilde toen hij dacht aan gelovigen die zich lieten leiden door hebzucht: ‘ze wandelen als vijanden van het kruis van Christus’ (vers 18).  Alsof het kruis niets had rechtgezet, veranderd in hun leven.

Daarom ook voor ons vandaag de woorden uit de Filippenzenbrief:   ‘Ons burgerschap is echter in de hemelen’ (vers 20a). Laat je in je denken en handelen niet door de god van de welvaart maar door de hemel leiden. Door de Heere Jezus Christus, de Zaligmaker (vers 20b) die nu in de hemel is. Hij kwam om te redden wat reddeloos verloren was (wij). Door genade ben je zalig geworden (geen rechten)!

Wie door het kruis van Jezus gered is, is hemelburger.  Denk en handel vanuit Jezus’ genade, liefde en barmhartigheid als het gaat om mede-vreemdelingen op aarde, zoals boot-vluchtelingen.

We geloven dat Jezus – bij Zijn komst – recht zal doen.  Daar zien we naar uit. Hem eren en verwachten we (vers 20b)!